Αποστολέας Θέμα: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα  (Αναγνώστηκε 56571 φορές)

Αποσυνδεδεμένος Einhorn

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 2165
Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 00:01:30 πμ »
Μελέτη του νόμου και απομόνωση των σημείων που αγγίζουν τα αεροβόλα:

Άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής)
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

Άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε όπλο.

Άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
γ. Σκοπευτικές διόπτρες όπλων και πάσης φύσεως σκόπευτρα, ως και εξομοιωτές σκοποβολής.

Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:
α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών.

Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ..
γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι 2 κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Β' και μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.

Άρθρο 3 (Εξαγωγή – Επανεξαγωγή)
4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των φυσιγγιών αυτών, καθώς και μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 
Άρθρο 3 (Εξαγωγή – Επανεξαγωγή)
6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:
γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων.

Άρθρο 4 (Διαμετακόμιση)
2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφο 1, περιπτώσεις α', β', δ', ε' και στ' και παράγραφο 3, πλην της περιπτώσεως ε', επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, καλύκων και καψουλιών αυτών.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
δ. Αεροβόλων όπλων.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτόματων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Α' και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάνης), σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
β. Κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Β και αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 Άρθρο 6 (Εμπορία- Διάθεση)
6. 'Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 7 (Κατοχή)
3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 7 (Κατοχή)
5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.
 
Άρθρο 7 (Κατοχή)
6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 10 (Οπλοφορία)
11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τουφέκια αλιείας άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο και 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας στο χώρο άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων αυτών έξω από τους ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.

Άρθρο 11 (Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών Χρήση εκρηκτικών υλών)

Άρθρο 14 (Οπλοχρησία)
Όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

-Τέλος υπάρχει μια εστιασμένη τροποποίηση στη τελευταία ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και του Υφυπουργού Πολιτισμού στην οποία αποφασίστηκε στο άρθρο 1., παράγραφος 1., περιπτώσεις α1, α2 και α3 πως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς των αντίστοιχων Διεθνών Ομοσπονδιών και τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας της χώρας μας. Συγκεκριμένα, όπλα για τα αγωνίσματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF), μεταξύ των οποίων ως αεροβόλα όπλα τα τουφέκια σταθερού και κινητού στόχου 10 μέτρων καθώς και τα πιστόλια 10 μέτρων, όλα στο διαμέτρημα των 4,5mm.


Για να μπορέσετε να αποκωδικοποίησετε καλύτερα στο μυαλό σας τα άρθρα και τις παραγράφους τους καλό είναι να ακολουθείτε τις παραπομπές δηλαδή να διαβάζετε ολόκληρα τα άρθρα όπου απαιτείται, με λίγο κόπο θα μάθετε πολλά που θα είναι προς όφελος σας. Ο νόμος υπάρχει ολόκληρος σε άλλο σημείο του "Νομικά θέματα".
Εσκεμμένα δε σας δίνω μασημένη τροφή. Όσοι "εργαστείτε" θα μάθετε και θα προφυλαχθείτε.
« Τελευταία τροποποίηση: 20 Ιανουάριος, 2011, 01:30:49 πμ από Einhorn »

Αποσυνδεδεμένος sniperman

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 1665
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #1 στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 00:19:41 πμ »
Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς                                              μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.

Έτσι είναι αυτη η παράγραφος.
Παναγιωτης

Όπου και να σαι σκάψε βαθιά! Κατω ειναι η πηγη!

Ασε τους "μαυρους" ανθρώπους να λενε πως κατω ειναι μονο η κολαση!

Αποσυνδεδεμένος mamawaits

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 806
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #2 στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 00:33:01 πμ »
και σε μενα εκ πρωτης οψεως μου φανηκε για ασαφεια...αλλα αυτο που τελικα εβγαλα σαν συμπερασμα ειναι οτι μπορεις να εισαγεις/να σου σταλεί μεχρι 1 αεροβολο χωρις αδεια απο τριτες χωρες μελη της ΕΕ η μη και δικαιουσαι να ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ μεχρι 3 αεροβολα...καταλαβαινω κατι λα8ος?

Αποσυνδεδεμένος Byron22

 • Μελος
 • *
 • Μηνύματα: 527
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #3 στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 01:33:52 πμ »
Επιτρεπεται η εισαγωγη ενος (1) αεροβολου οπλου απο χωρες μη μελη της ΕΕ.
Απο χωρες μελη της ΕΕ επιτρεπεται η εισαγωγη τριων (3)
Airwolf 5.5-Bushnell Elite 6500
LG 110 5.5-Bushnell Elite 6500
SLR98/Ginb 5.5-Bushnell Elite 6500
Pro Sport Mangusta 5.5- Bushnell Elite 6500
Mk4/Gary Cane 5.5-Leupold Competition
BM500 4.5-Leupold Competition
S200/Ginb 5.5-Leupold 3-9x33

Αποσυνδεδεμένος Einhorn

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 2165
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #4 στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 01:41:29 πμ »
Επιτρεπεται η εισαγωγη ενος (1) αεροβολου οπλου απο χωρες μη μελη της ΕΕ.
Απο χωρες μελη της ΕΕ επιτρεπεται η εισαγωγη τριων (3)

Απο χωρες μελη της ΕΕ επιτρεπεται η μεταφορά τριων (3)

Όπως βλέπετε το θέμα είναι σύνθετο.
Ο νομοθέτης δε διευκρινίζει και άρα ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός (ταχυδρομείο, τελωνείο, αστυνομία κ.τ.λ.) μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
Εγώ θα έλεγα πως η εισαγωγή εν προκειμένω (για χώρες-μέλη ΕΕ) αφορά μάλλον τους εμπόρους (διαφορά σε ποσότητες και σκοπό διακίνησης το κέρδος) ενώ η μεταφορά τους ιδιώτες (π.χ. αγοράζω ένα αεροβόλο στη Γερμανία το βάζω στο αυτοκίνητο μου και το φέρνω) καθώς η αγορά πραγμάτων από χώρες μη ΕΕ περνάνε από τη διαδικασία του εκτελωνισμού και άρα εισαγονται και εμπίπτουν σε δασμούς ενώ οι αγορές από την ΕΕ δεν εκτελωνίζονται και άρα ΔΕΝ είναι εισαγωγή, είναι σαν να αγοράζεις από την Ελλάδα.
Τι γίνεται όμως όταν έρχεται ταχυδρομικώς ή με μεταφορική εταιρεία με προορισμό ιδιώτες; Ασαφές!
Τα ΕΛΤΑ πάντως αντιμετωπίζουν τα δέματα ως... δέματα και άρα ότι έρχεται από την ΕΕ δεν χρειάζεται εκτελωνισμό και έρχεται νόμιμα στη χώρα, πλην των παράνομων προϊόντων (π.χ. ναρκωτικά) και εφόσον ένα αεροβόλο στέλνεται σε άτομο άνω των 18 ετών ΔΕΝ είναι παράνομο.

Άλλα ΚΑΙ τα παραπάνω που αναφέρω... είναι απλώς μια ερμηνεία!
« Τελευταία τροποποίηση: 20 Ιανουάριος, 2011, 08:34:59 πμ από oldtimer »

Αποσυνδεδεμένος Byron22

 • Μελος
 • *
 • Μηνύματα: 527
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #5 στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 02:19:49 πμ »
Einhorn ορθη η επισημανση σου, διαβασα προσεκτικα το νομο και εχω μια παρατηρηση μονο:

Το οικειο εδαφιο (10) του αρθρου 2 που τιτλοφορειται ´εισαγωγη απο το εξωτερικό´ αναφερει οτι απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Το αρθρο 26 ωστοσο αναφερεται αποκλειστικα και μονο σε πυροβολα οπλα, ενω απο τις διαταξεις του εξαιρουνται οι οπλοπωλες.
Τωρα οσον αφορα την αδεια εισαγωγης, παρατηρει κανεις οτι ενω το εδ.2 του αρθρου 2 κανει λογο για αδεια εισαγωγης και αεροβολων οπλων, το εδ. 6(γ) εισαγει την πρωτη εξαιρεση, η οποια επιτρεπει την εισαγωγη ανευ αδειας 1 αεροβολου απο χωρα μη μελος της ΕΕ και ως ειδικοτερο κατισχυει της γενικοτερης διαταξης του αρθρου 2(2).
Βεβαιως, το αρθρο 2(10) οντως περιοριζεται στη μεταφορα και ως εκ τουτου, θεωρητικα τουλαχιστον, παραπεμπει για την εισαγωγη στη γενικη διαταξη [2(2)]που απαιτει αδεια...
Airwolf 5.5-Bushnell Elite 6500
LG 110 5.5-Bushnell Elite 6500
SLR98/Ginb 5.5-Bushnell Elite 6500
Pro Sport Mangusta 5.5- Bushnell Elite 6500
Mk4/Gary Cane 5.5-Leupold Competition
BM500 4.5-Leupold Competition
S200/Ginb 5.5-Leupold 3-9x33

Αποσυνδεδεμένος Einhorn

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 2165
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #6 στις: 20 Ιανουάριος, 2011, 02:28:15 πμ »
Tό έγραψα νωρίτερα σε άλλο θέμα, οι ασάφειες και οι γενικεύσεις υπάρχουν στις νομοθεσίες εσκεμμένα καθώς είναι σχεδόν αδύνατο ο νομοθέτης να τα προβλέψει όλα. Με αυτό το τρόπο μεταθέτει την ευθύνη της ερμηνείας στους διάφορους δημόσιους φορείς-οργανισμούς, ελεγκτικούς και μη.
Όταν γινόταν η διαβούλευση για τη νέα νομοθεσία περί όπλων (που ωστόσο έδινε βάρος στα κυνηγετικά όπλα και δεν ασχολήθηκε ούτε πείραξε -ορθώς κατά τη γνώμη μου- τα αεροβόλα) έριξα μια ματιά στη αντίστοιχη Γερμανική νομοθεσία περί όπλων. Μιλάμε για τόμο!!! Η δική μας είναι κάποιες λίγες σελίδες....

Αποσυνδεδεμένος proairgun

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 115
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #7 στις: 21 Ιανουάριος, 2011, 18:39:38 μμ »
εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όπως βλέπουμε και στο άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής) γιατί απαγορεύονται οι διόπτρες στην Ελλάδα >:(
weihrauch hw97
crosman phantom
crosman 1377c
bam b22

Αποσυνδεδεμένος Thorin

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 2341
 • I shoot therefore I am
  • Σκοπευτική Λέσχη "ΖΕΥΣ"
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #8 στις: 21 Ιανουάριος, 2011, 18:47:50 μμ »
Μηπως να τα διαβασεις και τα αλλα αρθρα?
Steyr LP-10 - FWB C55 --- Baikal IJ-35M
Diana mod.38 4,5 - Weihrauch HW77 4,5 - Umarex 850 4,5 - Gamo Shadow 640 4,5
S&W 586 6" - Walther CP99 - Daisy 44 6" & 8" - Crosman 357 4" & 8" - ΗW40PCA

Αποσυνδεδεμένος asrael

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 619
  • Αirguning in Greece
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #9 στις: 23 Ιανουάριος, 2011, 22:54:10 μμ »
εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όπως βλέπουμε και στο άρθρο 1 (Έννοια όρων-Έκταση εφαρμογής) γιατί απαγορεύονται οι διόπτρες στην Ελλάδα >:(

Γιατί απλά ότι δεν μπορεί να το ελέγξει η πολιτεία το απαγορεύει.
Microsoft wants us to "Imagine life without walls"...
I say, "If there are no walls, who needs Windows?"

Αποσυνδεδεμένος Iakovos

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 1
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #10 στις: 12 Φεβρουάριος, 2011, 02:05:21 πμ »
Γεια χαρα σε ολους !
Ειμαι νεο μελος απο Θεσσαλονικη και θα ηθελα αν μπορει καποιος φιλος να με πληροφωρησει αν εχει πρωσοπικη εμπηρεια αγορας απο χωρα μη μελος της Ε.Ε. Και κυριος για την αξιοπιστια της Fedex (ΚΟΥΡΙΕΡ) διοτι σκοπευω να αγορασω καποια πραγματα απο το pyramidair.

Ευχαριστω εκ των πρωτερων και σας χεραιτω και παλι ολους.


Αποσυνδεδεμένος GEORGEGR

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 2365
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #11 στις: 12 Φεβρουάριος, 2011, 02:12:31 πμ »
Καλώς ήρθες Ιάκωβε.
Για πολλούς λόγους είναι λάθος επιλογή,μην την επιχειρήσεις.
Διάβασε τα ανάλογα θέματα και θα ενημερωθείς.

H αεροβολίτιδα είναι νόσος και μάλιστα ανίατος, χρονία και συνεχώς επιδεινούμενη.
Ο μη spamαριστής πρώτος τον λίθο βαλέτω.

Αποσυνδεδεμένος tieton

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 1594
 • Λευτερια στους...pcpistas!!!
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #12 στις: 12 Φεβρουάριος, 2011, 09:39:24 πμ »
Γεια χαρα σε ολους !
Ειμαι νεο μελος απο Θεσσαλονικη και θα ηθελα αν μπορει καποιος φιλος να με πληροφωρησει αν εχει πρωσοπικη εμπηρεια αγορας απο χωρα μη μελος της Ε.Ε. Και κυριος για την αξιοπιστια της Fedex (ΚΟΥΡΙΕΡ) διοτι σκοπευω να αγορασω καποια πραγματα απο το pyramidair.

Ευχαριστω εκ των πρωτερων και σας χεραιτω και παλι ολους.


Παρηγγειλα κατι πολυ μικρο σε ογκο απο pyramidair πριν λιγο καιρο ετσι για να δω και τι γινεται με το αμερικα :D Πληρωσα μεσω paypal!
Απιστευτο! Ηρθε σε πεντε μερες σε ενα δεμα που χωρουσε 20 τετοια αντικειμενα,με τη γενικη ταχυδρομικη,και δεν ειχε ανοιχτει!
Ουτε πληρωσα φορο! Βεβαια η αξια του ηταν 29 δολαρια και γω πληρωσα συνολικα με μεταφορικα ,paypal, 76 ???
σε σχεση με την...καταδυτικη
 σταγιερουμπα+weaver T36
fcb αεροβολο-airrifle
https://www.facebook.com/groups/1217631344969912/

Αποσυνδεδεμένος Σαββας Σ

 • Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 704
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #13 στις: 12 Φεβρουάριος, 2011, 11:53:27 πμ »
ναι αλλα τι γινεται αραγε με αεροβολο η οφθαλμιδα αν παραγγηλεις;
και....gamo!

Αποσυνδεδεμένος MASTORAS

 • Συντονιστής
 • *****
 • Μηνύματα: 7066
 • Πας μη Ελλην βαρβαρος
Απ: Νόμος περί Όπλων και αεροβόλα
« Απάντηση #14 στις: 12 Φεβρουάριος, 2011, 12:09:30 μμ »
ναι αλλα τι γινεται αραγε με αεροβολο η οφθαλμιδα αν παραγγηλεις;

Ειναι ρισκο. Αν ανοιχτει και το χαρακτηρισουν οπλο ή σκοπευτικο αρχιζουν τα προβληματα, ειναι και σε ποιον θα τυχεις βεβαια.

ΑΟΦΑ

AA S400 MPR FT <<Ενδοξη Ελληνική Σημαία>>
HAMMERLI AR20 FT
FWB 603 pcp
AA S400 5,5
Diana 60 <<by blackxx>>
Evanix Blizzard S10 5.5
HW 77 4.5
Umarex 850pcp 4.5